Akey » Kreyol

NEWS : MobInfo ap lanse sevis 3900 !

Voye kesyon ou nan yon SMS nan yon SMS : anvan 3 minit, wap jwenn repons la!

Sevis sa a valab pou : adress, nimewo telefon yon bizness, to dolaa, spo, actualite, horoscope,…

Spot radio  Fefe

Spot radio Snipper

Spot radio Kako

Vin manm MobInfo

Kijan wap fe? Fasil

Voye mo MOBINFO bay SMS nan 3801-0005

Pou ki sa? Wap gen anpil avantaj

Ou apap resevwa alertes, spesial, invitations bay SMS sou telefon ou

Patisipe nan comunote MobInfo par SMS : forums, questions de la semaine, jeux-concours,…

Wap resewa 5 HTG chak fwa ou fe 3 nouvo manm enskri.

Le 3900 on Facebook
MobAd

Ki se ajans piblisite sou selilè

MobAlert

Ki la pou di ou, fè ou konnen yon nouvèl

MobFun

Ki la pou poté plézi ak divètisman sou sélilè